Steunbetuiging van burgemeester Depla

Breda, 7 februari 2023,

Geacht bestuur, lezers van deze brief,

Een dag geleden werd de wereld opgeschrikt door het verschrikkelijke nieuws uit Turkije en Syrië. De zware aardbevingen hebben verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking.

Reddingswerkers doen hun uiterste best om zoveel mogelijk mensen te helpen. Ondanks die hulp zijn er veel slachtoffers gevallen. Het leed en verdriet is enorm, de beelden die we hier zien zijn hartverscheurend. We leven enorm met de slachtoffers mee.

Voor Bredanaars uit Turkije en Syrië zorgen de aardbevingen niet alleen voor verdriet, maar ook voor zorgen en angst. Hoe staat het met hun familie, hun naasten en vrienden? De onzekerheid vreet aan mensen . Zorgt voor extra verdriet.

Hoewel alle gevolgen van deze aardbevingen ramp nog niet bekend zijn, weten we dat de ramp van ongekende omvang is. We willen laten weten dat we als gemeentebestuur enorm met jullie meeleven.

We willen vooral ook iedereen die op dit moment in onzekerheid verkeert over het welzijn van hun dierbaren of een van hun dierbaren is verloren, heel veel sterkte toewensen. Weet dat we naast jullie staan.

Vanuit deze gedachten gaat de komende dagen de vlag in Breda halfstok.

Burgemeester Paul Depla,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders in Breda

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *