Nieuws

Voedselpakketten Project – ‘Help je buur!

De maand Ramadan, die staat in het teken van delen, liefdadigheid en saamhorigheid is in aantocht. Laten we de bijzondere maand Ramadan goed benutten door de behoeftigen in Nederland te helpen. Doe mee met ons voedselpakkettenproject ‘Help je buur!’ en laat zien dat je om anderen geeft. Volgens een hadith

Read More

Uitspraak hoge raad

Geachte mensen, We hebben eindelijk de uitspraak van de hoge raad ontvangen betreffende de bouw van de nieuwe moskee. Met vreugde mag ik u mededelen dat we de rechtszaak hebben gewonnen. Op deze uitspraak van de hoge raad kan geen beroep meer ingesteld worden, m.a.w. het besluit is onherroepelijk. We

Read More