Privacy Statement

HDV Breda Yeni Camii Privacy Statement

HDV Breda Yeni Camii verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door HDV Breda Yeni Camii.

Wat zijn persoonsgegevens ?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt HDV Breda Yeni Camii persoonsgegevens ?

HDV Breda Yeni Camii verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van de bij HDV Breda Yeni Camii aangesloten mensen.
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij HDV Breda Yeni Camii of ooit een lidmaatschap hebben gehad.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens ?

De boekhouder is  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.  De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen in het Exact systeem. Het Exact systeem is beveiligd zodat er geen onbevoegde mensen bij kunnen. Tevens houdt de boekhouder ook een papieren administratie bij. Deze administratie is vergrendeld in de dossierkast, zodat alleen de boekhouder erbij kan.

Waarvoor verwerkt HDV Breda Yeni Camii persoonsgegevens ?

Als je lid wilt worden van HDV Breda Yeni Camii of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor b.v. je verzekering of eventueel een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van HDV Breda Yeni Camii bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit in Breda, regio of vanuit HDV Breda Yeni Camii zelf. Wil je niet benaderd worden ? Dan kan je dit schriftelijk of via de email aan ons laten weten.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt HDV Breda Yeni Camii ook bijzondere persoonsgegevens ?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bv over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat aan ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De boekhouder controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN nummer, niet worden geregistreerd door HDV Breda Yeni Camii of door een ander bestuurslid b.v. bij het invullen van een inschrijfformulier.

Hoe gaat HDV Breda Yeni Camii met mijn persoonsgegevens om ?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens ?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Je kunt bij de stichting terecht en tevens kan je ook schriftelijk om je persoonsgegevens vragen/wijzigen. Ook de boekhouder heeft  toegang tot je persoonsgegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren ? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je wilt meehelpen bij een evenement, dan kunnen je contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. HDV Breda Yeni Camii kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard ?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over b.v. een reunie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens ?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is HDV Breda Yeni Camii gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht ?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij de stichting. Je kunt de vraag/klacht ook schriftelijk opsturen naar:

HDV Breda Yeni Camii
Bouwerijstraat 8
4812 EV  Breda
of via info@bredayenicamii.nl.

Wijzigingen privacybeleid

HDV Breda Yeni Camii behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.  Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.bredayenicamii.nl/privacy-statement

Privacybeleid Onderwijs: Zie hier