Agenda

Regaib Kandili (Nacht van de Wonderen):
Vindt plaats op de eerste nacht van donderdag op vrijdag van de 7e maand Radjab. De Moslims herdenken de ontvangenis van de profeet Mohammed. Ze vasten en staan er in de moskee uitvoerig bij stil dat de moeder van Mohammed in deze nacht zwanger werd van de Grote Profeet.

Hemelreis van de profeet Mohammed. De 27ste van de islamitische maand Radjab is de nacht van de reis van de profeet Mohammed van Mekka naar Jeruzalem, en zijn daaropvolgende reis naar de hemel. Deze miraculeuze gebeurtenis wordt ’s avonds in de moskee, in de ‘gezegende nacht’ herdacht.

Allah stelt in deze nacht vast wie er in het komend jaar zullen sterven en wie er geboren zullen worden. Moslims herdenken in deze “gezegende nacht” dat de Koran door God naar de wereld werd gezonden. In deze nacht wordt het onderhoud en het leven van de mensen onderzocht en aan de moslims vergeving en zegeningen geschonken.

Suikerfeest – 24 mei 2020
Het feest na de ramadan, waarbij er op de eerste feestdag een gezamenlijk gebed plaatsvindt. Elk jaar komt het Suikerfeest 10 dagen naar voren.
Offerfeest – 31 juli 2020
Het offerfeest is een feest, waarbij de moslims de gebeurtenis van profeet Ibrahim herdenken. Hij kreeg een schaap geschonken van Allah, waardoor hij zijn eigen zoon niet meer hoefde te offeren. Ook tijdens het offerfeest is er een gezamenlijk gebed.

Geboorte van de profeet Muhammed vrede zij met hem. Op deze dag vieren moslims de geboortedag van de profeet Muhammed: Mevlid Kandili, een van de vijf “gezegende nachten” binnen de islam.