Basın Bildirisi HDV

Camilerimiz 6 Nisan 2020 Tarihine Kadar Kapalı Kalacaktır

Hollanda hükumetinin coronavirus vakası sebebiyle açıklamış olduğu tedbirlere istinaden

1- Yarın sabah namazından itibaren 06 Nisan 2020 tarihine kadar camilerin vakit namazlarında kapatılmasına, lokal vb. müştemilatların da kapatılmasına,

2- Camilerin giriş kapılarına konuyu izah eden bilgilendirme yazısının asılmasına karar verilmiştir.

KAYNAK: Hollanda Diyanet Vakfı

Leave a reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir